top of page

Tjänster

Generation Marianne erbjuder skräddarsydda utbildningar, workshops, rådgivning samt certifiering inom Intergenerational Practice and Learning.

Adult Education Course

Utbildning och workshops

Vi hjälper kommuner, regioner, myndigheter och företag genom att föreläsa, utbilda och ta fram workshops med syfte att få förståelse för hur man kan arbeta tvärsektoriellt med intergenerational practice som grund.

Rådgivning

För aktörer inom fastighetsutveckling, byggbolag, arkitektbyråer och fastighetsägare bistår vi med framtagning av processer och utformning av fastigheter som möjliggör samverkan mellan generationer på bästa sätt. Vi hjälper till att ta fram skräddarsydda koncept och aktiviteter som säkerställer att er vision om fastighetens syfte lever vidare hos era hyresgäster.

Outdoors Meeting
Image by Felipe Gregate

Certifiering

Vi erbjuder certifiering av verksamheter och personal inom äldreomsorg, LSS, arbetsmarknad, och utbildning. Vi ser till att intergenerational practice genomsyrar verksamheten och utbildar, implementerar och kvalitetssäkrar arbetet årligen.

bottom of page