top of page
green and yellow light bokeh_edited.jpg

Om

Här presenterar vi vad Generationsöverskridande arbete är, varför det är viktigt och hur man kan arbeta generationsöverskridande

Generationsöverskridande arbete är ett sätt att ge stöd till flera generationer samtidigt, dela resurser och kunskap och framförallt stärka relationer mellan generationerna.

Gardening Together
Gardening Together
Vad

Vad är Generations-
överskridande arbete?

"Generationsöverskridande arbete syftar till att sammanföra människor i meningsfulla, ömsesidigt givande aktiviteter som främjar större förståelse och respekt mellan generationer och bidrar till att bygga mer sammansvetsade samhällen.

(Beth Johnson Foundation, 2001).

Reading a book
Varför

Ofrivillig ensamhet är lika farligt som att röka 15 cigaretter varje dag och farligare än både fetma och fysisk inaktivitet. Det har förödande konsekvenser och kan leda till både psykisk ohälsa och för tidig död.

Sociala relationer är nyckeln till att förbättra hälsa och välbefinnande, där stärkande av relationer mellan generationer konstaterats, av bl.a. WHO, att vara en vinnande strategi.

Varför arbeta Generations-
överskridande?

Grandmother and Granddaughter
Hur

Hur arbeta Generations-
överskridande?

För att få till ett långsiktigt hållbart arbete krävs ett strukturerat arbetssätt som inkluderar...

Inklusive kartläggning med utgångspunkt i målgruppernas behov och förutsättningar

För verksamheter i privat, offentlig och ideell regi i hur man kan arbeta generationsöverskridande

Sätta förväntningar och se till att interaktionen mellan generationerna sker regelbundet

Inklusive uppföljning i syfte att kvalitetssäkra och se till att arbetet är ändamålsenligt

bottom of page