top of page
green and yellow light bokeh_edited.jpg

Nyheter

Här samlar vi alla Generation Mariannes senaste uppdateringar och nyheter om vad som händer i företaget.

Webbinarium med Generation Marianne och Minnity

Uppdaterat: 8 juni 2023

I ett samhälle som blivit alltmer ålderssegregerat och fixerat är det allt fler äldre personer vittnat om hur de upplever sig vara en belastning, inte känner sig inkluderade och inte blir lyssnade till.


Generation Marianne och Minnity jobbar för att äldre personer i större utsträckning ska få inflytande över sin omsorg, sin sociala samvaro och känna att personal som de möter är lyhörda. Med Minnitys digitala verktyg kan personal på ett enklare sätt arbeta med den enskildes levnadsberättelser kontinuerligt. Det underlättar arbete, gör det mer intressant och samtidigt säkerställer att verksamheten utgår ifrån personcentrerat arbete på ett bra sätt.


Vi på Generation Marianne utgår ifrån Intergenerational practice and learning i vårt arbete där syftet är att förena yngre och äldre generationer. En framgångsfaktor i detta arbete är just delaktighet från de som ska delta. De äldre och yngre generationernas intressen och förutsättningar är viktiga i planering av de olika aktiviteterna, både vid start och under arbetets gång. Deltagarnas återkoppling är också central i hur aktiviteterna ska utvecklas för att det ska kännas meningsfullt och givande.


Kika på webbinariet här:Comments


bottom of page