top of page

Samverkansprojekt Goda Grannar

Nya kontaktytor ska skapas mellan grannar i Arenastaden i Lund

Samverkansprojekt Goda Grannar

Generationsöverskridande umgänge, samverkan grannar emellan och utökat socialt nätverk. Det är målsättningen för grannarna i Arenastaden i Lund.


Tillsammans med HSB Skåne och HSB Living Lab påbörjar vi under våren 2023 ett samverkansprojekt, med syfte att skapa nya kontaktytor och förutsättningar för ett utökat socialt nätverk hos grannarna i Arenastaden i Lund.


Steg ett blir att dela ut enkäter och leda en workshop för de boende i området för att på så sätt undersöka intressen och behov hos de blivande deltagarna. Utefter de boendes svar, tas förslag på aktiviteter fram och sammansättning av intresse-/aktivitetsgrupper skapas.


Workshop för de boende kommer att hållas i slutet av mars.


Uppdatering om projektets fortskridande kommer att ske löpande på denna sida.


bottom of page