top of page

Initiativ Extramor-/farförälder

Initativ Extramor-/farförälder möjliggör en öppen mötesplats för seniorer och icke-etablerade småbarnsföräldrar med barn 0-5 år

Initiativ Extramor-/farförälder

Under första kvartalet 2023 planerar Generation Marianne och Svenska med Baby att  ansöka om medel från Allmänna Arvsfonden för att kunna genomföra initiativet "Extramor-/farförälder" i Stockholm. Initiativet syftar till att skapa en skalbar modell för en öppen mötesplats, där seniorer träffar och lär känna icke-etablerade småbarnsföräldrar med barn 0-5 år.


Träffarna är ett enkelt och roligt sätt för barn och föräldrar att, med hjälp av seniorer, få ökad kunskap i svenska språket, samt få ta del av varandras erfarenheter och knyta nya vänskapsband och kan exempelvis innefatta sångstund, högläsning och berättelseskapande.


Träffarna består framförallt av tre viktiga hörstenar:


1. De är skräddarsydda efter deltagarnas behov, intressen och kunskap

2. De sker på regelbunden basis

3. De följs upp kontinuerligt


På så sätt ser vi till att skapa bättre förutsättningar för barnens sociala förmågor och språkutveckling, samt för seniorerna att stärka självförtroendet och känslan av välbefinnande. Att mötas över generationer har bl.a. konstaterats av WHO vara en tre huvudsakliga strategier för att förebygga ålderism.


Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss så återkommer vi till dig!


bottom of page