top of page

Global Intergenerational Week 2023

Global Intergenerational Week 2023 - inspiration och kunskapsspridning om generationsöverskridande samarbete

Global Intergenerational Week 2023

För andra året i rad är Generation Marianne Sverigerepresentanter för den internationella kampanjveckan Global Intergenerational Week, som går av stapeln sista veckan i april. Veckan syftar till att sprida kunskap om och inspirera varandra till hur man skapar möten och knyter vänskapsband över generationsgränserna.

Varje dag har sitt eget tema enligt följande:


24 april: Låt oss sprida generationsöverskridande medvetenhet

25 april: Låt oss bygga generationsöverskridande samarbeten

26 april: Låt oss bekämpa ensamhet och social isolering

27 april: Låt oss fira generationsöverskridande samarbeten

28 april: Låt oss bryta ner åldersbarriärer

29 april: EU-dagen – Solidaritet mellan generationer

30 april: Tack


Vill du veta mer om respektive temadag eller vill delta och önskar få en prisoffert?

Kontakta oss så berättar vi mer!

bottom of page