top of page

Generationshuset i Upplands Väsby

Förskola och äldreboende i Upplands Väsby skapar möten över generationsgränserna

Generationshuset i Upplands Väsby

I området Fyrklövern i Upplands Väsby har fastighetsägare Hemsö utvecklat ett generationshus med syfte att få olika generationer att mötas. Hyresgästerna Stockholms Sjukhem och Raoul Wallenbergskolan har tecknat ett samverkansavtal och ska, med hjälp av Generation Marianne, främja aktiviteter över generationsgränserna.


I generationshuset är målsättningen att en mindre grupp barn och boende ska ha en gemensam aktivitet i veckan. Därutöver kommer samtliga barn och boende bjudas in till fyra större aktiviteter under året. Förhoppningen är att samverkan över generationsgränserna successivt ska kunna inkludera flera olika aktiviteter och deltagare.


Ett första steg i samverkan är att Generation Marianne gör ett antal studiebesök och kartläggning för att undersöka nuvarande arbetsprocesser, barnens och de boendes behov, kunskap och intressen samt utbilda personal i arbetssättet intergenerational practice.

 

Uppdatering och information om uppdraget kommer att ske löpande på denna sida.


bottom of page