bridge-gab6564c2c_1920_edited.jpg
Bygger broar mellan generationer
Om Oss

Generation Marianne bygger broar mellan generationer i syfte att öka hälsa och välbefinnande hos seniorer, barn och unga.

Vi tar fram gemensamma och meningsfulla aktiviteter som bygger på ömsesidigt lärande. Vårt arbete baseras på intergenerational practice and learning.

BIld av a href=httpspixabay.comsvusersnikon-2110-8762482utm_source=link-attribution&ut
Generationerna möts genom behovsanpassade och utvecklande aktiviteter som är relationsbyggande och inkluderande

ÄTA

Generationerna träffas genom glädjefyllda och givande måltider 

DANSA

Generationerna deltar i gemensamma dans- och sångstunder

MÅLA

Generationerna träffas genom att tillsammans använda sin kreativitet

LÄSA

Generationerna deltar i gemensamma lässtunder och träffas över en god bok 

Intergenerational practice and learning visar positiva forskningsresultat gällande..
david-zhou--DrSeNEAX2Y-unsplash.jpg
ryan-reinoso-Xcjq2OK958Q-unsplash.jpg
isaac-quesada-FiIgXyC3t84-unsplash.jpg

Social utveckling
Kommunikationsförmåga
Inlärningsförmåga
Självförtroende

Känsla av tillhörighet
Självkänsla
Välbefinnande
Fysisk och psykisk hälsa

Känsla av gemenskap
Meningsfullhet
Respekt
Förståelse

Att förena barn, unga och seniorer genom meningsfulla aktiviteter är ett välbeprövat och evidensbaserat koncept

Tropical Leaves
Exempel på integregrade verksamheter globalt
Vi är Generation Marianne
IMG_8957_edited.jpg

Suzanne Thorén

VD & Grundare

image0000001s.jpg

Maria Carlander

Affärsutvecklare & Grundare

Ann-Kristin.jpeg

Ann-Kristin Boström

Forskare