top of page
green and yellow light bokeh_edited.jpg

Nyheter

Här samlar vi alla Generation Mariannes senaste uppdateringar och nyheter om vad som händer i företaget.

Extramor-/farförälder - tre generationer möts

Uppdaterat: 19 feb.

grandmother

Under 2023 fick Svenska med Baby medel från Allmänna Arvsfonden för att kunna genomföra initiativet "Extramor-/farförälder - tre generationer möts" där Generation Marianne är metodutvecklare.

Initiativet syftar till att skapa en skalbar modell för en öppen mötesplats, där seniorer träffar och lär känna icke-etablerade småbarnsföräldrar med barn 0-2 år. Träffarna är ett enkelt och roligt sätt för barn och föräldrar att, med hjälp av seniorer, få ökad kunskap i svenska språket, samt få ta del av varandras erfarenheter och knyta nya vänskapsband och kan exempelvis innefatta sångstund, högläsning och berättelseskapande. Träffarna består framförallt av tre viktiga hörnstenar:

  1. De är skräddarsydda efter deltagarnas behov, intressen och kunskap

  2. De sker på regelbunden basis

  3. De följs upp kontinuerligt


På så sätt ser vi till att skapa bättre förutsättningar för barnens sociala förmågor och språkutveckling, samt för seniorerna att stärka självförtroendet och känslan av välbefinnande. Att mötas över generationer har bl.a. konstaterats av WHO vara en av tre huvudsakliga strategier för att förebygga ålderism.


Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till oss på info@gmarianne.se.

コメント


bottom of page